Energirenovera

A QualDeEPC platform

Välkommen till en informationsplattform om energirenovering

Vill du renovera din byggnad och samtidigt minska energianvändningen? Med en omfattande energirenovering är det möjligt att avsevärt förbättra din byggnads energiprestanda samtidigt som du bibehåller eller förbättrar inneklimat och komfort.

Energirenovera.se är en informationsplattform med främsta syfte att uppmuntra och vägleda byggnadsägare som vill se över och förbättra sin byggnads energiprestanda.

Här kan du läsa om vad som påverkar byggnadens energibalans, vad en omfattande energirenovering kan innebära, och hur energideklarationer kan vara till hjälp. Du hittar även tips relaterat till olika delar av renoveringsprocessen, från energibesiktning till uppföljning, och goda exempel från andra fastighetsägare.

heating-463904_1920

Se även gärna Boverkets sida Energiguiden. Där hittar du information och stöd som underlättar för dig att göra hållbara val inför en energirenovering. Du får bland annat tips för en varsam renovering med bevarande av byggnadens värden och vad du bör tänka på vid val av material och produkter.
Energiguiden vänder sig till ägare av småhus och flerbostadshus. 

Hjälp oss gärna att utveckla plattformen genom att svara på några korta frågor. 
Till Enkäten

Kom igång med din energirenovering

En byggnad består av ett antal delsystem med huvudsakligt syfte att skapa en god inomhusmiljö och service i olika former.

Rulla till toppen