Fastighetsel

Fastighetsel

Fastighetsel eller driftel är el som behövs för att driva olika installationer såsom fläktar för ventilation och pumpar för cirkulation av vatten. Det ingår el till gemensamhetsanläggningar såsom tvättstugor, hissar, källare, garage, belysning utomhus, i trapphus och kommunikationsutrymmen, samt i vissa fall även motorvärmare etc.

Exempel på fördelning av fastighetsel

Storleken på driftselen bestäms dels av hur de tekniska systemen utformas, dels av hur anläggningar sköts och brukas. Onödigt hög elanvändning är en följd av dåliga tekniska lösningar, fläktar och pumpar med dålig verkningsgrad, men kan också bero på brister i skötsel och underhåll. Många studier visar att det finns en stor så kallad dold elanvändning som utnyttjas för att kompensera dåliga byggnadstekniska lösningar. Att elvärmekablar används för att minska effekten av s.k. konstruktiva köldbryggor är ett sådant exempel. Ibland installeras även elvärmekablar för att hindra isbildning i till exempel hängrännor och stuprör. Avfuktningsutrustningar sätts in i torpargrunder där man inte klarar fukten. Fläktar monteras i kalla vindar som har för dålig ventilation. För att inte få onödigt hög elanvändning för sådana ändamål är det viktigt att driftstider styrs och anpassas efter det verkliga behovet.

Elanvändning i gemensamma utrymmen såsom tvättstugor påverkas i hög grad av vilken utrustning som installeras och av hur den används.

Bild från Unsplash

Belysning är ett annat exempel på hur val av armaturer och lågenergilampor som drifttider starkt kan påverka hur mycket el för belysning som behövs. Mängden el till belysning kan minskas genom att fast installerade armaturer förses med effektiva ljuskällor såsom lysrör, kompaktlysrör, LED eller dylikt. Närvarogivare kan där sådana är lämpligt bidra till minskad elanvändning.

El som inte ingår i fastighetsel

Verksamhetsel

Den el som används för verksamheten i lokaler.
Exempel på detta är belysning, datorer, kopiatorer, TV, kyl-/frysdiskar, maskiner samt andra apparater för verksamheten.

Hushållsel

Den el om används för hushållsändamål.
Exempelvis elanvändningen för gemensam tvättstuga.

Rulla till toppen