Verktyg

Verktyg

Checklistor, vägledningar och mallar


Checklista för identifiering av åtgärder

Checklista baserad på Totalmetodiken

Renovera miljonprogrammet energismart

Folder från 2010 med tips och inspirerande exempel för bostadsrättsföreningar från Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket.

Sveby

Checklista för beställare som ställer krav på byggnaders energiprestanda

Energi- & klimatrådgivningen – BRF Energieffektiv
Konsumentverket – Kontrakt och mallar

Konsumentverket har flera olika avtalsmallar för olika typer av hantverks- och entreprenörstjänster som är standard i branschen.

Solelportalen

Vägledning om solceller

Stöd vid konvertering till vattenburet värmesystem

Infoblad för entreprenörer angående konvertering av direktelvärmda småhus till vattenburet värmesystem.

Beräkningsprogram

Energiberäkningar behövs för beslutsunderlag både vid nyproduktion och vid renovering. Energisimuleringar används vanligen för att beräkna om kraven på energihushållning uppfylls vid nyproduktion eller för att analysera lämpliga energieffektiviseringsåtgärder vid renovering. I båda fallen är det viktigt att beräkningarna utförs med relevanta krav på noggrannhet och med rimlig tidsåtgång.

Källa: Energilyftet

Vid nyproduktion och energideklarationer ställer Boverket krav på val av program för energiberäkning. Det ställs högre krav på beräkningsprogram för lokaler än för bostäder. Mer om detta kan läsas på Boverket.se.

Det finns ett flertal verktyg på marknaden för att simulera energianvändningen i byggnader. Dessa är i de flesta fall anpassade för energikonsulter och kräver stor kännedom om nödvändiga indata.

  • IDA
  • BV2
  • VIP+

Tillverkare av specifika produkter så som isolering, ventilation och värmepumpar har ofta egna beräkningsprogram man kan använda. Några exempel på program från tillverkare:

  • Rockwool – Beräkning av byggnadens primärenergital och U-medelvärde 
  • Paroc – Beräkna U-värden, fuktighet och energiförbrukning 
  • Isover – U-värdesberäknaren 

För befintliga byggnader med uppmätta värden för energi kan ett verktyg utvecklat inom Lågan användas för att beräkna primärenergital enligt Boverkets byggregler (BBR 29). Verktyget hämtas på laganbygg.se.

Rulla till toppen