Tappvarmvatten

Tappvarmvatten

Användningen av tappvarmvatten är till stor del beroende av brukarnas vanor och beteenden, men även produktval har en inverkan. Förändringar som under senare år bidragit till mindre värmeåtgång för varmvatten.

  • Moderna disk- och tvättmaskiner behöver väsentligt mindre mängd varmvatten än äldre.
  • Moderna engreppsblandare vid olika tappställen har visat sig innebära en betydande reducering av varmvattenanvändningen i jämförelse med äldre typer av blandare.
  • Luftinblandning i duschmunstycken minskar behovet av varmvatten i kombination med lågflödesmunstycken.
Bild från Unsplash

Varmvatten kan värmas med antingen el, fjärrvärme eller värme från bränslen i egen panna. Vid eluppvärmning är det särskilt lämpligt att värma och lagra varmvattnet i en ackumulatortank så att el endast behöver användas under låglasttid. En ackumulatortank behövs också om solfångare ska användas för att täcka en del av varmvattenuppvärmningen. I nya småhus värms varmvatten ofta med en frånluftsvärmepump (se avsnitt om värmepumpar).

I bostäder används varmvatten under hela året. Det går åt något mer värme under vintern för att värma samma mängd vatten som under sommaren, beroende på att kallvattnet då är några grader kallare.

Källa till avsnittet: Byggnaden som system, Abel & Elmroth, 2016

Rulla till toppen