Energirenovering

Energirenovering

Här hittar du stöd och information inför en energirenovering.

Läs mer om:

Stöd och hjälp för att välja åtgärder

Genomgång av olika åtgärder och deras besparingspotential

Exempel på metodik för omfattande renovering samt vägledning om vilken nivå som bör eftersträvas vid genomförande av olika renoveringsåtgärder 

Inspiration från genomförda renoveringsprojekt och exempel på energieffektivisering i typhus

Stöd inför upphandling

Checklistor, vägledningar och mallar

Rulla till toppen