Aktuellt

Aktuellt

Här hittar du tips på olika event och utbildningar samt information om aktuella stödprogram.

  Event & kommande aktivitet


  Tyvärr finns det inga kommande aktiviteter just nu

  Kurser & utbildningar


  Energiberäkning & BBR

  Datum: 2024-05-24
  Tid: 09:00 - 12:00
  Plats: Digitalt via Teams
  Utbildning
  energiklasser

  Energikapitlet i BBR har minst sagt genomgått en totalrenovering de senaste åren. Flera nya ändringar är på ingång. Effektbristen är ett faktum och krav på klimatdeklarationer började gälla från första januari 2022.  Har du koll på alla konsekvenser och risker som kraven medfört och kommer att medföra? Är systemvalen väl genomtänkta?

  Framtidens krav på byggbranschen fordrar dialog och samverkan mellan alla parter i loopen från kravställande till färdig byggnad i drif

  Denna utbildningen vänder sig främst till fastighetsägare, fastighetsutvecklare, byggherrar, energikonsulter, entreprenörer, projekt- och projekteringsledare

  Arrangör: Energi- och Miljötekniska Föreningen

  Finansiering & Stödprogram


  Konverteringsstöd för småhus

  Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering som inkluderar åtgärder på värmesystemet. 

  Du kan få bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel för att installera ett värmeburet värmedistributionssystem, installera en styrbar värmepump eller ansluta till fjärrvärme. 

  Om du har fått ett positivt beslut om bidrag till värmesystemsåtgärder kan du även få bidrag för att täcka materialkostnader för vissa klimatskärmsåtgärder, exempelvis tilläggsisolering, i samma hus. 

  Länsstyrelsen svarar på frågor om bidraget, exempelvis frågor om vad din ansökan ska innehålla och vad du kan ansöka om bidrag för. 

  Ansökan görs i Boverkets e-tjänst

  Skattereduktion för grön teknik

  Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

  Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

  Skattereduktion för grön teknik ges för:
  1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
   Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
   Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
   Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

  Läs mer om stödet och räkna gör en preliminär beräkning av hur mycket skattereduktion du kan få på skatteverket.se.


  Gröna bolån

  Många banker erbjuder så kallade Gröna bolån med rabatterad boränta för energieffektiva och/eller miljöcertifierade bostäder. Vanligen erbjuds Gröna bolån för byggnader som har Energiklass A eller B enligt Boverkets energiklassificering från 1 januari 2014. Andra kriterier för godkännande kan vara:

  Gröna bolån kan (vanligen) ansökas för både villor, bostadsrätter och fritidshus.


  Gröna lån

  Flera banker erbjuder även en möjlighet för företag och/eller privatpersoner att ansöka om så kallade Gröna lån. Detta är lån som ska användas i något hållbart eller miljövänligt syfte, till exempel att minska koldioxidutsläpp genom energieffektivisering eller bidra till övergången till ett grönare samhälle genom att utveckla miljövänlig teknik.

  Några exempel på gröna lån till privatkunder:
  • Ett lån till en elbil
  • Ett lån för att installera solpaneler på ett hustak
  • Ett lån för att tilläggsisolera ett hus så att uppvärmningen blir mer energisnål
  Några exempel på gröna lån till företagskunder:
  • Ett lån för att bygga en solpark
  • Ett lån för att bygga fastigheter med nollutsläpp

  Rulla till toppen