Vanliga åtgärder

Vanliga åtgärder

Bild från Unsplash

Varje byggnad är unik, vilket betyder att det finns energieffektiviseringsåtgärder som passar bättre och sämre att genomföra i varje byggnad. Oavsett vilken åtgärd som görs måste man alltid tänka på byggnaden som helhet och att åtgärder kan ha stor påverkan på varandra och på byggnadens olika tekniska system.

Läs mer om olika vanliga åtgärder nedan.


Rulla till toppen