Vanliga åtgärder

Klimatskal

Transmissions- och infiltrationsförluster genom klimatskalet kan minskas genom att förbättra isoleringen, byta byggnadsdelar mot andra som har lägre U-värde, bygga bort köldbryggor och täta konstruktionsdelar.

Bild från Energilyftet

Exempel på åtgärder:

  • Tätning av otätheter vid dörrar och fönster
  • Byte av fönster eller installation av energiglas eller dubbel isolerruta i befintliga fönster
  • Byte av entrédörrar/portar
  • Tilläggsisolering av fasad, fönsterbröstningar, vindsbjälklag, källarväggar, bottenplatta
  • Byte av tak
  • Eliminering av köldbryggor, till exempel genom att bygga in indragna balkonger och hänga nya balkonger utanpå fasaden
Några typiska besparingspotentialer för åtgärder i flerbostadshus. Källa: CIT Renergy
Rulla till toppen