Vanliga åtgärder

Tappvarmvatten

Behovet för tappvarmvatten och avloppsförluster kan minskas med modern utrustning (blandare, disk- och tvättmaskiner). Ett annat sätt är att skapa incitament riktat mot brukare, för att de ska förändra vanor och beteende.

Exempel på åtgärder:

  • Byte till snålspolande armatur.
  • Isolera varmvattenrör.
  • Återvinning av värme från avloppsvatten (avloppsvärmeväxlare).
  • Individuell mätning och debitering av varmvatten (skapa incitament).
Bild från Unsplash
Rulla till toppen