Vanliga åtgärder

Värmesystem

Exempel på åtgärder för att energieffektivisera värmesystem:

• Installera/byta termostater
• Förbättra funktion hos rumsapparater
• Injustera värmesystem
• Byte till energieffektivare pumpar
• Förbättra rörisoleringen
• Driftoptimering av värmesystemet, exempelvis genom att justera reglerkurvan och kontrollera givare, ventiler, mm.
• Behovsanpassad värmereglering, exempelvis ”rumsstyrning”
• Byte till effektivare alternativ värmeproduktion

Några typiska besparingspotentialer för åtgärder i flerbostadshus. Källa: CIT Renergy
Rulla till toppen