Energi i byggnader

Energi i byggnader

En byggnad består av ett antal delsystem med huvudsakligt syfte att skapa en god inomhusmiljö och service i olika former. Exempel på olika delsystem som påverkar inomhusmiljön i en byggnad är klimatskärm, värmesystem, komfortkyla och ventilationssystem. Varmvatten, strömförsörjning, internet och larm är exempel på annan service som ska tillhandahållas i en modern byggnad.

Bild från Energilyftet.

För att säkerställa en god inomhusmiljö och olika servicefunktioner behövs energi. Energi används också av de boende eller verksamheten till exempelvis belysning och apparater av olika slag.

Byggnadens energianvändning

I byggreglerna och energideklarationer är det endast energi som används för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel som räknas till byggnadens energianvändning. Fastighetsel är den el som krävs för att driva de tekniska systemen som ska säkerställa en god innemiljö, exempelvis el till kylmaskiner, pumpar och fläktar, men även fastighetsbelysning och el till cirkulationspumpar för varmvatten. För att kompensera för olika inverkan av de boende eller andra brukares beteende normaliseras dessa värden till ett normalt brukande vid energiklassning av byggnaden, se mer i avsnittet om energideklarationer.

Övrig energianvändning

Den energi som används för hushållsändamål i bostadshus eller verksamhet i lokaler benämns hushållsenergi respektive verksamhetsenergi. Här inkluderas bland annat:

  • El för belysning i bostäder och lokaler
  • El för apparater: kyl, frys, tvättmaskin, tv, datorer, verktyg etc.
  • Elanvändning i gemensam tvättstuga
  • Motorvärmare

Lär dig mer

I undermenyerna kan du läsa mer om byggnadens värmebalans och om energiegenskaper för klimatskärmen liksom byggnadens tekniska system.

Rulla till toppen