Building Renovation Passport

Building Renovation Passport

Ett så kallat Building renovation passport (eller renoveringspass) är ett dokument med en stegvis plan för renovering skräddarsydd för en specifik byggnad. Passet avser att vara till hjälp för byggnadsägaren att i flera steg genomföra en renovering som väsentligt förbättrar byggnadens energiprestanda.

Bild från: Unsplash

Idag används inte renovation passports i Sverige, men i ett förslag till revidering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) ingår ett obligatoriskt införande av system för renovation passports i medlemsländerna. Enligt förslaget ska passen ska vara tillgängliga, men frivilliga för byggnadsägare att använda. Förslaget om revidering av Energiprestandadirektivet publicerades av EU-kommissionen den 15 december 2021 och ska förhandlas mellan medlemsstaterna innan det kan beslutas.

Rulla till toppen