Vanliga åtgärder

Hushållsel

Hushållsel är den el som används för hushållsändamål. Exempel på detta är elanvändningen för diskmaskin, tvättmaskin, torkapparat (även i gemensam tvättstuga), spis, kyl, frys, och andra hushållsmaskiner samt belysning, datorer, TV och annan hemelektronik och dylikt. 

Exempel på åtgärder för att minska hushållsel:

• Byte till energieffektiv belysning som LED.
• Förbättring av styrning av belysning (närvarostyrning, dagsljusreglering).
• Byte till energieffektivare apparater, exempelvis vitvaror, datorer, hemelektronik, mm.
• Se över stand-by funktioner av apparater.

Några typiska besparingspotentialer för åtgärder i flerbostadshus. Källa: CIT Renergy
Rulla till toppen