Typexempel för flerbostadshus

Typexempel för flerbostadshus

På den här sidan kan du ta del av exempel på hur mycket det går att spara med ett paket av energieffektiviserande åtgärder i två olika flerbostadshus. De två exemplen representerar vanliga hustyper från 50-talet, respektive 70-talet. Energiberäkningarna baseras på antagandet att viss energieffektivisering har genomförts sedan husen byggdes och att de ventileras med frånluft. Flerbostadshus byggda på 50-talet hade ursprungligen självdragsventilation, men i många av dessa frånluftssystem installerats under senare skeden.

För varje typhus presenteras:

  • Minskad energianvändning vid genomförande av tre olika energieffektiviseringspaket
  • Förbättrad energiprestanda och energiklass (enligt BBR29)
  • Åtgärdspaketets lönsamhet i ett så kallat internräntediagram

Varje typhus har placerats på fyra orter med olika klimat- och el-zoner: Malmö, Linköping, Östersund och Gällivare.

A
Trevåningslamellhus
50-tal
B
Trevåningslamellhus
70-tal
Rulla till toppen