Evenemang

Solenergiteknik – solinstrålning, potential, möjligheter och råd kring val av teknikområde

Datum: 2024-05-13
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via teams
Utbildning
I Sverige växer solelsmarknaden årligen med 60 - 80 procent. Tillväxttakten är stark inom alla segment, från enskilda villainstallationer till flerbostadshus, industriapplikationer och inom såväl lantbrukssektorn som Svenska Kyrkan. Med ett kraftigt växande elbehov kommer solelen att få en allt större betydelse för omställningen till en förnybar el-försörjning.I denna halvdagskurs får deltagarna en inblick i […]

Introduktions webbinarium om lönsam energirenovering med Totalmetodiken i lokalbyggnader och flerbostadshus.

Datum: 2024-04-10
Tid: 09:00 - 11:45
Plats: Online
Webbinarium
Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig främst till dig som är beställare, ekonomisk förvaltare, styrelseledamot i fastighetsbolag, fastighetschef, controller eller energistrateg. Men det är även lämpligt för dig som vill få en introduktion till metodiken. Vill du få en djupare kunskap om metodiken finns det en utbildning som ges av Energi och miljötekniska föreningen.

Lunchföredrag Solvärme för flerbostadshus

Datum: 2023-10-19
Tid: 12:00 - 13:00
Plats: Online
Webbinarium
Föreläsningen anordnas av BeBo som gästas av Gunnar Lennermo, som är ledande solvärmeexpert i Sverige och som har arbetat med landets flesta och största solvärmesystemen sedan mitten av 1990-talet. Föreläsningen kommer innehålla information om hur solvärmeanläggningar kan bidra till att minska mängd köpt energi liksom bidra till energikrav i Boverkets byggregler. Fokus riktar sig till […]

Lönsamhetsberäkning vid energieffektivisering

Datum: 2024-04-17
Tid: 08:30 - 12:00
Plats: Online
Utbildning
I denna kurs lär du dig att avgöra om energieffektiviseringen är lönsam. Vi går igenom olika metoder för att kunna lösa olika typer av frågeställningar kring energi och lönsamhet. Krångliga begrepp förklaras på ett lättbegripligt sätt och med många praktiska exempel får du direkt användbara kunskaper. Arrangör: Fastighetsägarna

Inneklimatteknik för fastighetsdrift (R1)

Datum: 2023-02-21
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Teams
Utbildning
Denna teknikutbildning, syftar till att göra dig väl orienterad om de inneklimatfaktorer som påverkar människors upplevelse och hälsa.  Målgruppen för är alla som på något sätt arbetar med inneklimatfrågor, så som driftpersonal och förvaltare, tekniska konsulter och servicetekniker m.m.  Arrangör: Energi- och Miljötekniska Föreningen

Solel och solvärme – När väljer man vad?

Datum: 2024-04-18
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Teams
Utbildning
Marknaden för solenergi växer lavinartat vilket innebär ett ökat utbud av systemlösningar och installationsföretag. Under kursen får deltagarna konkreta tips kring dimensionering, lönsamhetsberäkningar och vilka fallgropar som finns, för såväl solel som solvärme. Kursen ges även 16e maj Arrangör: Energi- och Miljötekniska Föreningen

Energiberäkning & BBR

Datum: 2024-05-24
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Teams
Utbildning
Energikapitlet i BBR har minst sagt genomgått en totalrenovering de senaste åren. Flera nya ändringar är på ingång. Effektbristen är ett faktum och krav på klimatdeklarationer började gälla från första januari 2022.  Har du koll på alla konsekvenser och risker som kraven medfört och kommer att medföra? Är systemvalen väl genomtänkta? Framtidens krav på byggbranschen fordrar […]

Injustering av värmesystem

Datum: 2024-05-14
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Teams
Utbildning
Sänk kostnaderna och få bättre termisk komfort – Teknikutbildningen som ger dig verktygen att sänka kostnaderna och få bättre termisk komfort. Utbildningen, som innefattar en genomgång av handlingar för och steg för steg utförande av injustering av värmesystem i framför allt flerfamiljshus. Den vänder sig i första hand till VVS-konsulter, entreprenörer, förvaltare och byggherrar och leds […]
Rulla till toppen