Energiberäkning & BBR

Datum: 2024-05-24
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Teams
Utbildning

Energikapitlet i BBR har minst sagt genomgått en totalrenovering de senaste åren. Flera nya ändringar är på ingång. Effektbristen är ett faktum och krav på klimatdeklarationer började gälla från första januari 2022.  Har du koll på alla konsekvenser och risker som kraven medfört och kommer att medföra? Är systemvalen väl genomtänkta?

Framtidens krav på byggbranschen fordrar dialog och samverkan mellan alla parter i loopen från kravställande till färdig byggnad i drif

Denna utbildningen vänder sig främst till fastighetsägare, fastighetsutvecklare, byggherrar, energikonsulter, entreprenörer, projekt- och projekteringsledare

Arrangör: Energi- och Miljötekniska Föreningen

Energiberäkning & BBR
Rulla till toppen