Lunchföredrag Solvärme för flerbostadshus

Datum: 2023-10-19
Tid: 12:00 - 13:00
Plats: Online
Webbinarium

Föreläsningen anordnas av BeBo som gästas av Gunnar Lennermo, som är ledande solvärmeexpert i Sverige och som har arbetat med landets flesta och största solvärmesystemen sedan mitten av 1990-talet.

Föreläsningen kommer innehålla information om hur solvärmeanläggningar kan bidra till att minska mängd köpt energi liksom bidra till energikrav i Boverkets byggregler. Fokus riktar sig till beställare och VVS-projektörer i föredraget ligger på planering, projektering och drift och tillsyn av solvärmeanläggningar, där särskilda kritiska moment för att lyckas belyses.

Lunchföredrag Solvärme för flerbostadshus
Rulla till toppen