Solenergiteknik – solinstrålning, potential, möjligheter och råd kring val av teknikområde

Datum: 2024-05-13
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via teams
Utbildning

I Sverige växer solelsmarknaden årligen med 60 – 80 procent. Tillväxttakten är stark inom alla segment, från enskilda villainstallationer till flerbostadshus, industriapplikationer och inom såväl lantbrukssektorn som Svenska Kyrkan. Med ett kraftigt växande elbehov kommer solelen att få en allt större betydelse för omställningen till en förnybar el-försörjning.
I denna halvdagskurs får deltagarna en inblick i vilka systemlösningar som finns att tillgå, hur marknaden ser ut och vad vi kan förvänta oss för utveckling i framtiden.

Kursen tar också upp hur det går att skapa nära-noll-energi-byggnader med hjälp av solenergi, till exempel genom att använda hybridpaneler i kombination med värmepumpar

Arrangör: Energi- och Miljötekniska Föreningen

Solenergiteknik – solinstrålning, potential, möjligheter och råd kring val av teknikområde
Rulla till toppen