Typexempel för småhus

Typexempel för småhus

På den här sidan kan du ta del av exempel på hur mycket det går att spara med ett paket av energieffektiviserande åtgärder i fyra olika hustyper. De fyra exemplen representerar vanliga hustyper från 30-50-talen, 60-talet, respektive 70-80-talen. Energiberäkningarna baseras på antagandet att inga energieffektiviserande åtgärder har genomförts sedan tidigare, vilken betyder att typhusen har U-värden som var vanliga under respektive byggperiod. Beräkningarna utgår också från att husen värms med en elpanna eller direktverkande el. Husen har därmed från början en hög energianvändning och stor besparingspotential.

För varje typhus presenteras:

  • Minskad energianvändning vid genomförande av ett åtgärdspaket i flera steg
  • Förbättrad energiprestanda och energiklass (enligt BBR29)
  • Åtgärdspaketets lönsamhet i ett så kallat internräntediagram

Varje typhus har placerats på fyra orter med olika klimat- och el-zoner: Malmö, Linköping, Östersund och Gällivare.

Välj ett typhus!

A
1 1/2 plan med källare
40-tal
B
1 plan med källare
40-tal
C
1 plan utan källare
60-tal
D
1 1/2 plan utan källare
70-tal
Rulla till toppen