Energieffektivisering i befintlig bebyggelse

Datum: 2022-05-06
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Digitalt via Teams
Utbildning

EMTF:s lokalavdelning i Västerås bjuder in till denna heldagsutbildning, som vänder sig i första hand till beställare på fastighetsbolag, förvaltare, drifttekniker, fastighetsskötare samt driftentreprenörer.

Deltagarna ska efter genomgången utbildning känna till hur man hittar energislukande fel i olika typer av stora fastigheter.

Ledaren Willy Ociansson, som har väldigt stor erfarenhet av detta har utvecklat ett eget arbetssätt som han kallar ”EcoDriving av fastighet”. Deltagarna ska ha erhållit verktyg för att hitta och förstå vilka energieffektiviseringsmöjligheter som är möjliga i fastighetsbeståndet för att i den dagliga driften tillse att fastigheten har ett bättre resursutnyttjande kopplat till driftsekonomin, miljöpåverkan och inneklimatet.

Arrangör: Energi- och Miljötekniska Föreningen

Energieffektivisering i befintlig bebyggelse
Rulla till toppen