Kyl- och värmepumpsteknik inriktning energieffektivisering

Datum: 2022-04-20
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Teams
Utbildning

EMTF:s lokalavdelning i Katrineholm bjuder in till denna unika teknikutbildning i samarbete med RISE som grundar sig i erfarenheter från ett mångårigt samarbetsprojekt mellan akademi och näringsliv kring energieffektivisering av livsmedelslokaler med fokus på kylteknik.

I denna typ av lokaler går stor del av verksamhets- och fastighetsenergin till att driva kylsystem och studier har visat stor potential för energieffektivisering genom ökad verkningsgrad i kylsystemen och värmeåtervinning.

Ett viktigt budskap i kursen är att förestående ombyggnationer ger chansen att, med god ekonomi, anpassa kylsystemen i sin helhet för hög verkningsgrad och väl fungerande värmeåtervinning.

Arrangör: Energi- och Miljötekniska Föreningen

Kyl- och värmepumpsteknik inriktning energieffektivisering
Rulla till toppen