Utbildning

Solenergiteknik – solinstrålning, potential, möjligheter och råd kring val av teknikområde

Datum: 2024-05-13
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via teams
Utbildning
I Sverige växer solelsmarknaden årligen med 60 - 80 procent. Tillväxttakten är stark inom alla segment, från enskilda villainstallationer till flerbostadshus, industriapplikationer och inom såväl lantbrukssektorn som Svenska Kyrkan. Med ett kraftigt växande elbehov kommer solelen att få en allt större betydelse för omställningen till en förnybar el-försörjning.I denna halvdagskurs får deltagarna en inblick i […]

Lönsamhetsberäkning vid energieffektivisering

Datum: 2024-04-17
Tid: 08:30 - 12:00
Plats: Online
Utbildning
I denna kurs lär du dig att avgöra om energieffektiviseringen är lönsam. Vi går igenom olika metoder för att kunna lösa olika typer av frågeställningar kring energi och lönsamhet. Krångliga begrepp förklaras på ett lättbegripligt sätt och med många praktiska exempel får du direkt användbara kunskaper. Arrangör: Fastighetsägarna

Inneklimatteknik för fastighetsdrift (R1)

Datum: 2023-02-21
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Teams
Utbildning
Denna teknikutbildning, syftar till att göra dig väl orienterad om de inneklimatfaktorer som påverkar människors upplevelse och hälsa.  Målgruppen för är alla som på något sätt arbetar med inneklimatfrågor, så som driftpersonal och förvaltare, tekniska konsulter och servicetekniker m.m.  Arrangör: Energi- och Miljötekniska Föreningen

Solel och solvärme – När väljer man vad?

Datum: 2024-04-18
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Teams
Utbildning
Marknaden för solenergi växer lavinartat vilket innebär ett ökat utbud av systemlösningar och installationsföretag. Under kursen får deltagarna konkreta tips kring dimensionering, lönsamhetsberäkningar och vilka fallgropar som finns, för såväl solel som solvärme. Kursen ges även 16e maj Arrangör: Energi- och Miljötekniska Föreningen

Energiberäkning & BBR

Datum: 2024-05-24
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Teams
Utbildning
Energikapitlet i BBR har minst sagt genomgått en totalrenovering de senaste åren. Flera nya ändringar är på ingång. Effektbristen är ett faktum och krav på klimatdeklarationer började gälla från första januari 2022.  Har du koll på alla konsekvenser och risker som kraven medfört och kommer att medföra? Är systemvalen väl genomtänkta? Framtidens krav på byggbranschen fordrar […]

Injustering av värmesystem

Datum: 2024-05-14
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Teams
Utbildning
Sänk kostnaderna och få bättre termisk komfort – Teknikutbildningen som ger dig verktygen att sänka kostnaderna och få bättre termisk komfort. Utbildningen, som innefattar en genomgång av handlingar för och steg för steg utförande av injustering av värmesystem i framför allt flerfamiljshus. Den vänder sig i första hand till VVS-konsulter, entreprenörer, förvaltare och byggherrar och leds […]

Digital teknikutbildning för blivande totalkonsulter med möjlighet till diplomering

Datum: 2023-10-24
Tid: 08:00 - 12:00
Plats: Online
Utbildning
Teknikutbildning om lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken. Den vänder sig främst till dig som vill kunna erbjuda tjänster som totalkonsult. För att delta i kursen finns inga formella kunskapskrav, men vill du diplomera dig genom efterföljande kunskapsprov behöver du vara certifierad energiexpert (behörighet Kvalificerad), certifierad energikartläggare eller kunna uppvisa intyg på motsvarande kunskaper.Kursen sträcker sig över […]

Injustering av ventilationssystem

Datum: 2022-06-01
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Teams
Utbildning
EMTF:s lokalavdelning i Göteborg bjuder in till denna teknikutbildning i injustering av ventilation, som leds av Lars Ekberg, affärsområdeschef CIT Energy Management och adjungerad professor vid Avdelningen för installationsteknik på Chalmers Tekniska Högskola. Arrangör: Energi- och Miljötekniska Föreningen

Energieffektivisering i befintlig bebyggelse

Datum: 2022-05-06
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Digitalt via Teams
Utbildning
EMTF:s lokalavdelning i Västerås bjuder in till denna heldagsutbildning, som vänder sig i första hand till beställare på fastighetsbolag, förvaltare, drifttekniker, fastighetsskötare samt driftentreprenörer. Deltagarna ska efter genomgången utbildning känna till hur man hittar energislukande fel i olika typer av stora fastigheter. Ledaren Willy Ociansson, som har väldigt stor erfarenhet av detta har utvecklat ett eget […]

Kyl- och värmepumpsteknik inriktning energieffektivisering

Datum: 2022-04-20
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Teams
Utbildning
EMTF:s lokalavdelning i Katrineholm bjuder in till denna unika teknikutbildning i samarbete med RISE som grundar sig i erfarenheter från ett mångårigt samarbetsprojekt mellan akademi och näringsliv kring energieffektivisering av livsmedelslokaler med fokus på kylteknik. I denna typ av lokaler går stor del av verksamhets- och fastighetsenergin till att driva kylsystem och studier har visat […]
Rulla till toppen